Çikolata

Çikolata, Xsense®tarafından diğerlerinin çoğunun izlendiğinden farklı bir şekilde izlenir. Çikolata nadiren soğutulrılır. Bununla birlikte, çikolata sıkı toleranslar içinde muhafaza edilmelidir, aksi takdirde erime, şeker çiçeklenmesi, aşırı soğutma, şekil kaybı, stabilite kaybı, tat değişikliği ya da koku değişikliği belirtileri gösterebilir.  Hasarlı çikolata nın raf ömrü kısalır ve kirletici veya mikrop barındırabilir.

Tedarik zinciri boyunca çikolatanın optimum tazeliğini korumak için önerilen koşullar, uygun ambalajların, çikolatanın erime noktasından kaçınmak için sıcaklık kontrolü konteynerlerin kullanılmasını ve nemli koşullardan kaçınmak için nemin kontrol edilmesini sağlamaktır.

Bu pazardaki müşteriler atık azaltma, raf ömrünü uzatma ve tüketicilerin kaliteli bir ürün almasını sağlama ile motive olmuştur.  Xsense® System'in bu müşterileri, aşağıdaki özniteliklerin özellikle alakalı olduğunu bulmuşlardır:

  • Ürünün depolama ve teslimat sırasında sıcaklığını ve bağıl nemini izleyebilme.
  • Teşhir raflarında ürünün sıcaklığa maruziyetini düşük maliyetle izleyebilme.