Xsense® Veri Kaydedicileri dağıtma

Tesis izleme için HiTag ™ Veri Kaydediciler, hücresel gerçek zamanlı veri kaydediciler veya her ikisi birden kullanılabilir.

HiTag™ Veri Kaydedicilerin Kullanımı

HiTag™ veri kaydediciler izlenecek konumlara yerleştirilir.

HiTag™ veri kaydedicilerden okumaları otomatik olarak toplamak için siteye bir veya daha fazla Xsense® Ağ Geçidi yerleştirilir.

Aralığı genişletmek için, bazı HiTag™ veri kaydediciler, soğutucular içine yerleştirilenlerde olabileceği gibi Xsense® Ağ Geçitleri ile uzaktaki HiTag ™ veri kaydedicileri arasında köprü olarak hareket etmek için stratejik konumlara yerleştirilebilir.  HiTags™ veri kaydediciler, okumaları Xsense® Ağ Geçidi'ne aktarmak için birbirleri arasında bir bağlantı ağı oluşturabilir.

HiTag™ konumu Xsense® Bulut'ta kaydedilir.

Okumalar toplanır ve gerçek zamanlı olarak raporlanır.

Kurulum şu nedenlerle hızlı ve basittir:

  • HiTag™ veri kaydediciler pille çalışır, uzun pil ömrü vardır, uzun kablosuz menzile sahiptirler (engelsiz alanda 100 metre >) düşük frekansta çalışmalarından dolayı duvarlara ve malzemeye nüfuz eder.
  • Xsense® ağ geçidi, hücresel 2G veya 3G veya LAN bağlantısı yoluyla internete bağlanabilir.

Xsense ® Hücresel Gerçek Zamanlı Veri Kaydedicilerin kullanımı

Gerçek zamanlı veri kaydediciler izlenecek konumlara yerleştirilir.

Veri kaydedicinin konumu Xsense® Bulut'a kaydedilir.

  • Gerçek zamanlı veri kaydediciler şarj edilebilirse, çalışma ömürlerini uzatmak için haftada bir kez şarj edilmeleri gerekir.

Okumalar gerçek zamanlı olarak raporlanacaksa, hücresel sinyal bulunan bir yere yerleştirmeleri gerekir.

Kullanıcı, Xsense®Bulut'ta ürün koşullandırma döngüsünün özelliklerini tanımlar. Döngü otomatik veya manuel olarak başlayıp duracak şekilde ayarlanabilir.

Ürün koşullandırmasını izlemek için HiTag™ veri kaydedicilerin kullanılmasını tavsiye ederiz.

HiTags™ koşullandırma ortamına veya işlenecek öğelerin içine veya üzerine yerleştirilir.

HiTags™ tarafından toplanan veriler gerçek zamanlı olarak otomatik olarak raporlanacaktır.

Hedef ayarlarına ulaşıldığında, kullanıcı bilgilendirilir ve döngü durdurulabilir.

Tüm ürün koşullandırma döngülerinin bir kaydı, daha sonra gözden geçirme ve karşılarştırma için saklanır.

Gönderiler için HiTag™ Veri kaydediciler, Xsense® hücresel gerçek zamanlı veri kaydediciler, USB veri kaydediciler veya BLE veri kaydediciler kullanılabilir.

HiTag™ Veri kaydediciyi kullanma

Xsense® kablosuz HiTags™ veri kaydediciler paletlerin veya ambalajların etrafına, üzerine veya içine yerleştirilir.

Paletlerin içine yerleştirilirse, çabuk bozulan ürünlerin çekirdek sıcaklığı ve bağıl nemi kaydedileceklir.  Paletlerin içine yerleştirilirse, tel antenin paletlerin dışına doğru uzatılması gerekir.

HiTag™ izlenmekte olan bir öğe (örn. bir palet) ile ilişkilendirilmelidir.  Bu öğe bir gönderiye atanması ve öğenin türünün tanımlanması gerekecektir.  Eşik ayarları, otomatik olarak tanımlanan öğenin özelliklerinden türetilir.

HiTags™ tarafından toplanan veriler, kablosuz olarak Xsense® Kablosuz Ağ Geçidi aracılığıyla Xsense® Bulut'a aktarılır.  Ağ geçitleri, soğuk hava depoları, limanlar, kamyonlar, vb. gibi tedarik zinciri boyunca çeşitli noktalara yerleştirilebilir.

HiTags™ bir ağ geçidine yakın olduğu sürece, veriler gerçek zamanlı olarak iletilir.  Bir ağ geçidinin yakınında olmadığı durumlarda, okumalar daha sonraki iletim için HiTags™ de depolanır.

Ürünler ara veya nihai varış noktasına ( bir DM, depo veya liman) ulaştığında, gönderi varış bildirimi düzenlenir.

Xsense ® Hücresel Gerçek Zamanlı Veri Kaydedicilerini Kullanma

Xsense® hücresel gerçek zamanlı veri kaydediciler izlenecek öğenin üzerine yerleştirilir.

Okumaların gerçek zamanlı olarak raporlanabilmesi için, veri kaydedicinin, Xsense® Bulut'a aktarabilmesi için bir baz istasyonuna bağlanabileceği bir konumda olması gerekir.  Veri kaydedici bir baz istasyonuna bağlı olmadığında okumalar dahili olarak depolanır.

Modele bağlı olarak sıcaklık, nem, ışık ve şok izlenebilir.

veri kaydedici, izlenen bir öğe (örn. bir palet) ile ilişkili olmalıdır.  Bu ürünün bir gönderiye atanması ve ürün türünün tanımlanması gerekecektir.  Eşik ayarları, otomatik olarak tanımlanan öğenin özelliklerinden türetilir.

Ürünler ara veya son varış noktasına (bir DM, ambar veya liman) ulaştığında, otomatik olarak bir gönderi varış raporu gönderilir.

Xsense® USB Veri Kaydedicilerin Kullanılması

Xsense® USB datalogger'ları izlenecek öğeye veya ilgi çekici başka bir yere yerleştirilmelidir.
Modele bağlı olarak sıcaklık ve bağıl nem izlenebilir.

Gönderinin varış yerinde, kullanıcı usb çıktısını yükleyebilir ve okumaları çevrimiçi olarak görüntüleyebilir. Kullanıcıdan çıktıyı yükleme işleminin bir parçası olarak gönderi ile ilgili bilgileri girmesi istenecektir.

Alternatif olarak, kullanıcı yarı otomatik bir çözüm uygulamayı seçebilir. Veri kaydedici, Xsense® Bulut'ta izlenecek bir öğeye atanır ve bu öğe bir gönderiye ve öğe sınıfına ilişkilendirilir. Eşik ayarlar,ı otomatik olarak tanımlanan öğenin özelliklerinden türetilir.

Öğe hedefe ulaştığında, USB veri kaydedici bilgisayara takılır ve okumalar bilgisayara aktarılır.

Çıktı dosyası Xsense® Bulut sunucusunun e-posta adresine gönderildiğinde, çıktı dosyasındaki veriler daha önce Xsense® Bulut'a girilen bilgilerle eşleştirilir. Okumaları çevrimiçi olarak görüntülemek mümkün olacak ve tanımlandığı takdirde uyarılar ve bildirimler oluşturulacak ve dağıtılacak.

Teslimat izleme için, HiTag™ veri kaydediciler veya Xsense® hücresel gerçek zamanlı veri kaydedicileri tercih edebilirsiniz.

HiTag™ Veri Kaydedicilerin Kullanımı

Veri kaydedici (HiTag™) araca yerleştirilir ve araç veya gönderi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Operasyon senaryosuna bağlı olarak, veri kaydedici gün sonunda araçta kalabilir veya kaldırılabilir.

Xsense® Ağ Geçitlerinin işletim üssüne, teslimat noktalarına veya araca monte edilmesi gerekebilir.

  • Operasyon senaryosuna bağlı olarak, okumalar belirli noktalara, işletme merkezine varışta veya gün içinde sürekli olarak gerçek zamanlı olarak yüklenecektir. Rota kaydedilebilir ve bölümlere ayrılabilir.
  • Eşik sapmaları için uyarılar oluşturulabilir.

Xsense ® Hücresel Gerçek Zamanlı Veri Kaydedicilerin kullanımı

Veri kaydedicinin araçla veya teslimatla ilişkilendirilmesi gerekir.

Okumalar gün boyunca sürekli olarak gerçek zamanlı olarak bildirilecektir.

  • Rota kaydedilebilir ve bölümlere ayrılabilir.
  • Eşik sapmaları için uyarılar oluşturulabilir.

Uçtan uca izleme için, HiTag™ Veri Kaydedicileri kullanmanızı öneririz.

HiTag™ Veri Kaydedicilerin Kullanımı

Uçtan Uca izleme, gönderilere benzer şekilde çalışır.

Uçtan uca izleme, uzun bir soğuk zincir tanımlayarak ve HiTag™ izlenecek öğenin üzerinde bırakarak veya aynı HiTag™ kullanarak ve yol boyunca ayrı gönderiler oluşturarak elde edilebilir.  Her iki durumda da, Xsense® Bulut yolculuğu bölümlere ayıracak ve soğuk zincir boyunca her bir paydaşın ne görmeleri gerektiğini görmesini sağlayacak.

Xsense ® Hücresel Gerçek Zamanlı Veri Kaydedicilerin kullanımı

Veri kaydedicinin araçla veya teslimatla ilişkilendirilmesi gerekir.

Okumalar gün boyunca sürekli olarak gerçek zamanlı olarak bildirilecektir.

  • Rota kaydedilebilir ve bölümlere ayrılabilir.
  • Eşik sapmaları için uyarılar oluşturulabilir.