Gizlilik Politikası

Xsense® İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

Genel

Bu Gizlilik Politikası'nda kullanıldığı gibi, "Kişisel Bilgiler", belirli bir bireyi tanımlamak için kullanılabilecek veya ad, e-posta adresi veya telefon numarası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tanımlanabilir bir kişi hakkında bilgi anlamına gelir. "Toplu Bilgiler", Kişisel Bilgilerden türetilen, ancak herhangi bir bireyi tanımlamak için makul olarak kullanılamayacak birleşik demografik bilgileri ifade eder.  "İnternet sitesi" xsense.co'yu ifade eder.  "Biz", "bize", "bizi", BT9, BT9 Ltd. ve yan kuruluşlarını ifade eder.

Bir devre üzerindeki yakınsama noktasıni kilitleyin, güvenlik kavramı

İnternet Sitesinde Topladığımız Bilgiler ve Nasıl Kullanıyoruz

Kişisel bilgileri aşağıda listelenen belirli şekillerde toplar ve kullanırız:

kullanıcı

Kullanıcı Hesapları

Kullanıcı hesapları, İnternet Sitesinin parola korumalı bölümüne erişimi denetlemek için kullanılır.  İlk girişte bizden bir kullanıcı hesabı alırsa, bundan sonra "İletişim Bilgileri" olarak anılacak olan kişinin adını, şirket adını, ünvanını, e-posta adresini ve telefon numarasını kaydetmesi istenecektir. Bu İletişim Bilgileri, kişiyle iletişim kurmak için ve Xsense® Desteği talepleri gibi İnternet Sitesinde talep edilen eylemler için kaynak bilgi olarak kullanılır. Ayrıca, bu tür e-postaları devre dışı bırakmadığı sürece, bir kişinin e-posta adresini bir promosyon mesajı, ürün güncellemesi ve diğer iletişimleri göndermek için de kullanabiliriz.

ıfo

Bilgi İstekleri ve Geri Bildirimler

İnternet Sitesi, İnternet Sitesi ziyaretçilerinin ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi istemesine veya bunlar hakkında geri bildirimde bulunmalarına olanak tanıyan çeşitli kullanıcı arayüzleri içerir. Kişisel bilgiler; kişinin bilgi işlem ortamı ve/veya endüstrisi hakkındaki bilgiler ve kişinin isteğinin veya geri bildiriminin ayrıntıları gibi her iki durumda da istenir. Bu bilgiler, kişinin gönderisini anlamamıza ve bunlara yanıt vermemize ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza izin vermek için kullanılır.

123

Anketler

Zaman zaman, İnternet Sitesinde anketler görünebilir, bu durumda ankete katılanlardan Kişisel Bilgiler toplayacağız. Bu bilgiler; anketi yönetmek, sonuçlarını analiz etmek ve toplama sırasında açıklanan diğer özel amaçlar için kullanılacaktır. Anket yanıtları, üçüncü taraflarla paylaşılmadan önce anket yanıtları Toplu Bilgi olarak işlenir.

E-posta

E-posta İletişimi

Bir kişinin e-posta adresinin İnternet Sitesine gönderilmesi, devre dışı bırakmadığı sürece ürün güncellemeleri, promosyon mesajları ve diğer iletişimler için posta listemize eklenmesiyle sonuçlanacaktır.

Güvenlik

Diğer Kullanımlar

 • BT9 veya herhangi bir bağlı kuruluşu ile İnternet Sitesi kullanıcısı arasındaki sözleşme ilişkilerini yönetmek için;
 • BT9'un ve bağlı kuruluşlarının işlerini ve ürünlerini yönetmek ve geliştirmek (ürünlerin kalitesini izlemek, standart satış stratejisi uygulamak, bilgileri birleştirmek ve pazar bilgisi sağlamak, satış gücü verimliliğini ölçmek ve verimliliği artırmak veya eğitim veya risk yönetimi amaçları dahil);
 • BT9 veya iştiraklerinden herhangi biri tarafından sağlanan ürünlerle ilgili tanıtmak, pazarlamak ve bilgi sağlamak;
 • yasal ve uyumluluk amacıyla;
 • suistimalleri veya dolandırıcılığı önlemek için; ve/veya
 • istatistikler, testler, müşteri profilleri hazırlamak için.

Bilgilerinizi Nasıl Paylaşıyoruz

(i) İnternet Sitesinde, (i) İnternet Sitesinde tarafınızdan yapılan işlemi, faaliyeti veya talebi yerine getirmek, (ii) yürürlükteki herhangi bir yasa, mahkeme emrine veya diğer yargı süreçlerine uymak veya (iii) sizinle yaptığımız anlaşmalarımızı uygulamak veya bizim veya üçüncü tarafların haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için veya gerekli veya uygun olmadıkça veya yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde internet sitesinde toplanan kişisel bilgilerinizi izniniz olmadan üçüncü taraflarla paylaşmayız.

Satış, birleşme veya yeniden yapılanma gibi beklenmedik bir kurumsal işlem veya BT9'un tamamını veya bir kısmını içeren bir iflas veya benzeri yeniden yapılanma olması durumunda, kişisel bilgilerinizi, bağlı olmayan üçüncü şahıs edinen şirket(ler)e ve diğer üçüncü şahıslara ifşa etme veya aktarma hakkını saklı tutarız. Bu tür bir satış veya devir durumunda, devralan(lar)ı bu İnternet Sitesi aracılığı ile sakladığınız kişisel bilgileri bu Gizlilik Politikası ile tutarlı bir şekilde kullanmaya yönlendirmek için makul çabayı göstereceğiz.

Toplu internet sitesi istatistiki bilgilerini (indirmeler, anket sonuçları, trafik modelleri veya ilgili bilgiler gibi) toplayabilir ve üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Son olarak, bilgi işleme ve depolama, elektronik pazarlama veya diğer hizmetler de dahil olmak üzere bizim adımıza belirli hizmetleri sağlamaları için yükleniciler kiralayabiliriz. Bu yükleniciler, bizden aldıkları bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdürler ve bu bilgileri tarafımızca yetkilendirilenler dışında herhangi bir amaçla kullanmaları sınırlandırılmıştır.

Bu tür toplama ve Işleme aşağıdaki amaçlar için yapılacaktır:

 • BT9’un Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için;
 • BT9 veya herhangi bir bağlı kuruluşu ile Müşteri arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkileri yönetmek;
 • BT9'un ve bağlı kuruluşlarının işlerini ve Ürünlerini yönetmek ve iyileştirmek (Ürünlerin kalitesini izlemek, standart satış stratejisi uygulamak, bilgileri birleştirmek ve pazar bilgisi sağlamak, satış gücü verimliliğini ölçmek ve verimliliği artırmak veya eğitim veya risk yönetimi amaçları dahil);
 • BT9 veya bağlı kuruluşları tarafından sağlanan Ürünler ile ilgili tanıtım yapmak, pazarlamak ve bilgi sağlamak için;
 • yasal ve uyumluluk amacıyla;
 • suistimalleri veya dolandırıcılığı önlemek için;
 • istatistikler, testler, müşteri profilleri hazırlamak; ve/veya
 • kara para aklama, terörle mücadele finansmanı ve dolandırıcılığın önlenmesi için.

Müşteri, BT9 için Kişisel Verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi için Veri Sahiplerinin Onayını alacaktır. Kişisel Verilerin Toplanmasına veya İşlenmesine dair bir verinin reddi, Müşterinin BT9 ile olan sözleşme ilişkilerini önleyebilir, engelleyebilir veya başka şekilde etkileyebilir.

gizlilik politikası

Kişisel Veri Alıcıları

Veri Konuları ile ilgili Kişisel Verilerin Alıcıları şunları içerebilir: BT9'un acenteleri de dahil olmak üzere herhangi bir bağlı kuruluşu, bu Kişisel Verilere erişmek ve işlemek için nedeni olan çalışanlar; BT9 veya iştiraklerinden herhangi biri tarafından zaman zaman Müşteriye sağlanabilecek ürünlerden herhangi birini sağlamak amacıyla BT9 veya herhangi bir bağlı kuruluşu tarafından kullanılan kurumlar, alt yükleniciler, acenteler veya üçüncü şahıslar; düzenleyici, kovuşturma ve diğer resmi makamlar, mahkemeler ve dava muadilleri.

Bilgilerinize Erişim

Web Sitesinin kayıtlı bir kullanıcısıysanız, bilgilerinizi istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, giriş yapın ve kişisel bilgilerinizi gerektiği gibi güncelleyin. Web Sitesi aracılığıyla sağladığınız bilgileri düzeltmek veya değiştirmek için de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herhangi bir nedenle bize sağladığınız kişisel bilgilerin doğru olmadığı konusunda endişeleriniz varsa ve hesabınıza erişerek değiştiremezseniz veya e-posta adresinizin posta listemizden veya iletişim bilgilerimizden kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen support@xsense.co bize ulaşın. Bilgileri uygun şekilde gözden geçirmek, güncellemek veya kaldırmak için mutluluk duyarız. Bununla birlikte, anlaşmazlıkları çözmek, bu Gizlilik Politikasını veya Kullanım Şartlarımızı uygulamak ve Web Sitemizin güvenliği, bütünlüğü ve işleyişiyle ilgili teknik ve yasal gereklilikler ve kısıtlamalar nedeniyle bilgilerinizi dosyalarımızda saklayabiliriz.

Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler

Herhangi bir değişiklik hakkında kendinizi bilgilendirmek için lütfen bu Gizlilik Politikası'nı periyodik olarak kontrol edin. Bu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz, bu nedenle sık sık gözden geçirmelisiniz. Bu Gizlilik Politikasında önemli değişiklikler yaparsak, bu tür revize edilmiş politikayı Sitemize yayınlayacağız ve yasaların izin verdiği şekilde e-posta yoluyla veya başka bir şekilde sizi bilgilendireceğiz.