Sınırlı Garanti

Yasal Uyarı & Sınırlı Garanti

BT9 Ltd. ("BT9") tarafından Xsense™ Sistemi ("Ürün") ile ilgili olarak sağlanan sınırlı garanti (bu “Garanti”), aşağıda belirtildiği gibi, yalnızca ve münhasıran BT9'un sınırlı garanti hüküm ve koşullarına tabi olacaktır:

 1. BT9, Ürünlerin ilgili Ürün için ilgili faturanın müşteriye düzenlendiği tarihten itibaren 12 (on iki) ay süreyle malzeme ve işçilikteki maddi kusurlardan muaf olacağını garanti eder ("Garanti Süresi"), hepsi de işbu sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabidir.
 2. BT9, ister açık ister kapalı olsun, Ürün'ün kesintisiz veya hatasız bir performans sergileyeceğini garanti etmez. Bu tür kesintiler ve/veya hatalar, diğerlerinin yanı sıra aşağıdakilerden herhangi birine neden olabilir ve/veya içerebilir: (i) sinyalin zayıflaması veya başka bir nedenle farklı Ürün bileşenleri arasındaki iletişim kaybı; (ii) kaydetmeyen hatalı Ürünler; (iii) veri aktarımı yapmayan veya eksik veri aktaran hatalı Ürünler; (iv) elektrik kesintisi; (v) uzun süre hücresel iletişim kaybı; veya (vi) barındırma sunucusu hatası.
 3. Ayrıca, BT9, müsterisinin (i) Ürünü, (ii) bileşenlerinden, özelliklerinden veya uygulamalarından herhangi birini, (iii) gerçek zamanlı uyarıları veya (iv) ürün tarafından sağlanan bilgileri veya bilgilerin doğruluğunu, kesinliğini, bütünlüğünü, içeriğin güncelliği, güvenilirliği veya başka bir şekilde ürün tarafından sağlanan bilgi veya verilerin kullanımının veya ihmalinin sonuçlarıyla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti etmez. Ürünün kullanımı tamamen müşteriye aittir. BT9 hiçbir durumda Ürün ve kullanımından kaynaklanan veya herhangi bir şekilde ilişkili olan dolaylı, tesadüfi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır (bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünlere verilen zararlar, kayıp bilgilerden kaynaklanan zararlar, tasarruf kaybı, kar kaybı veya iş kesintisi dahil), BT9 bilgilendirilmiş olsa bile, bu tür zararların olasılığından haberdar olsa veya farkında olsa veya olması gerekse bile hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. BT9, doğrudan zararlardan veya başka bir şekilde, geçerli Ürün siparişi ile ilgili olarak müşteri tarafından fiilen ödenen meblağları aşan hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için, yalnızca müşteri riski üstlenir ve Ürün tarafından sağlanan verilerin değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve kullanılmasından tek başına sorumlu olacaktır ve BT9, müşterinin Ürün tarafından sağlanan verileri kullanmasından dolayı ister sözleşmede ister haksız fiilde olsun, müşteri veya üçüncü tarafın uğradığı herhangi bir kayıp, hasar veya yaralanmadan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 4. Bu Garanti, aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir Ürün (ve/veya bunların herhangi bir bileşeni) ile ilgili herhangi bir tür ve/veya yapıdaki herhangi bir arıza ve/veya sorun için geçerli değildir: (i) ister eylemler, ihmaller, ihmalkarlık, hata veya kaza yoluyla olsun, anormal kullanım veya yanlış kullanım; (ii) BT9 dışındaki herhangi bir tarafça tahrifat, onarım, değişiklik veya tadilat; (iii) BT9 dışındaki herhangi bir kişi ve/veya kuruluş tarafından  uygunsuz kullanım, depolama, uygulama, kurulum veya bakım; (iv) aşırı çalışma koşulları; (v) olağandışı çevre koşulları; (vi) BT9 dışında herhangi bir kişi tarafından kazara veya kasıtlı hasar; veya (vii) mücbir sebepler.
 5. Yukarıdakilerin genelliğini bozmadan, BT9'un bu Garanti kapsamındaki yegane yükümlülüğü aşağıdakilerle sınırlı olacaktır: (i) bu Garantiye uygun olmadığı kanıtlanmış ve daha sonra Garanti Süresi boyunca müşteri tarafından  BT9 tesisine iade edilecek(nakliye ücretleri önceden ödenmiş olarak) olan kusurlu Ürünün (ve/veya herhangi bir bileşeninin) onarımı ve/veya değiştirilmesi; veya (ii) BT9'un tamamen takdirine bağlı olarak, bu tür uygun olmayan Ürün (ve/veya herhangi bir bileşeni) için ödenen bedeli müşteriye iade etmek.
 6. Bu Garanti yalnızca müşterinin menfaati içindir ve müşterinin müşterileri ve/veya Ürünün son kullanıcıları da dahil olmak üzere başka bir kişi ve/veya tüzel kişiyi kapsayacak şekilde uzatılmayacak veya uzatılacak şekilde yorumlanmayacaktır.
 7. BU GARANTİ, BT9'UN ÜRÜNLE (VE/VEYA BUNLARıN HERHANGI BİR BILEŞENIYLE) ILGILI OLARAK VERDIĞI TEK VE MÜNHASıR GARANTIDIR VE HER ZAMAN KALACAKTıR. BU GARANTİDE AÇIK OLARAK BELIRTİlENLER DIŞINDA BT9, ÜRÜNLER (VE/VEYA BUNLARıN HERHANGI Bİr BILEŞENI) İle İl İlEZDİlDİsİNDE AÇIK VEYA ZİHİnLİ OLSUN, ZİHİnSEL ZımNI ZİnCİrLİ ZİnCİrLER DAHİl VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, BELIRLI Bİr AMACA UYGUNLUK GARANTİsİ VERMEZ.
  ÜRÜNLERIN (VE/VEYA HERHANGI BIR BILEŞENININ) YUKARıDA BELIRTILEN ŞEKILDE ONARıLMASı, DEĞIŞTIRILMESI VEYA IADESI, BT9'UN TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERININ TAM VE NIHAI OLARAK YERINE GETIRILMESINI TEŞKIL EDECEKTIR.
 8. Bu Garantinin geçerliliği, performansı ve yapısı İsrail Devleti yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Bununla ilgili herhangi bir iddia veya anlaşmazlık, başka herhangi bir yargı yetkisi hariç olmak üzere, Tel Aviv, İsrail yetlişi mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sunulacaktır.
 9. Bu Garanti'de kullanılan ancak burada başka türlü tanımlanmayan tüm büyük harfle ifade edilen koşullar, bu Garantinin eki olduğu Sözleşme'deki bu şartlara atanmış ilgili anlamlara sahip olacaktır.