Balık ve Deniz Ürünleri

Balık ve deniz ürünleri için kontrollü bir soğuk zincir sadece kalite sorunu değil, aynı zamanda bir sağlık ve güvenlik sorunudur. Balık ve deniz ürünleri soğuk zincirindeki herhangi bir kırılma, patojen oluşumu için bir fırsattır.  Canlı soğukkanlı hayvanların kalitesindeki ve sağlığındaki bozulma, toksik ve tehlikeli yan ürünlere neden olabilir.  Kalite kaybı aşırı kurumaya ve doku, renk ve tatta değişikliklere neden olabilir.

Bu pazardaki müşteriler, düzenlemelere uymak, ürünün tutarlı sıcaklığını sağlamak, donmuş ürün olması durumunda erimeyi önlemek için motive edilmektedir. Sonuç olarak, bu müşteriler Xsense® 'in aşağıdaki özeliklerini özellikle alakalı olduğunu bulmuşlardır:

  • Uluslararası ticaret kurallarına ve ihracat kurallarına uyumu sağlamak için soğuk zincir izlenebilirliği.
  • Ambalajın bozulmasına neden olabilecek değişiklikleri algılamak için bağıl nem sensörleri.
  • Gerçek zamanlı veya yarı gerçek zamanlı olarak çeşitli ayarlarda derin dondurulmuş, dondurulmuş ve taze ürünleri izlemek için veri kaydediciler