Balık ve Deniz Ürünleri

Balık ve deniz ürünleri için kontrollü bir soğuk zincir sadece bir kalite meselesi değil, aynı zamanda bir sağlık ve güvenlik meselesidir. Balık ve deniz ürünlerinin soğuk zincirindeki herhangi bir ihlal, patojenlerin oluşması için bir fırsattır. Canlı soğukkanlı hayvanların kalitesi ve sağlığının bozulması, toksik ve tehlikeli yan ürünlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Kalite kaybı aşırı kurumaya ve doku, renk ve tatta değişikliklere neden olabilir.

Bu pazardaki müşteriler, yönetmeliklere uyma, ürünün tutarlı sıcaklığını sağlama, donmuş ürün durumunda erimeyi önleme ve ambalajın bozulmasını önleme konusunda motivedir. Sonuç olarak, bu müşteriler Xsense'in aşağıdaki özelliklerini buldular® özellikle alakalı olması için:

  • Uluslararası ticaret kurallarına ve ihracat kurallarına uyumu sağlamak için soğuk zincir izlenebilirliği.
  • Ambalajın bozulmasına neden olabilecek değişiklikleri tespit etmek için bağıl nem sensörleri.
  • Derin dondurulmuş, dondurulmuş ve taze ürünleri çeşitli ayarlarda gerçek zamanlı veya yarı gerçek zamanlı olarak izlemeye yönelik veri kaydediciler