Обмежена гарантія

Відмова від відповідальності та обмежена гарантія

Обмежена гарантія (ця «Гарантія»), що надається BT9 Ltd. («BT9») щодо системи Xsense™ («Продукт»), регулюється винятково положеннями та умовами обмеженої гарантії BT9, як зазначено нижче:

 1. BT9 гарантує, що Продукти не будуть мати матеріальних дефектів у матеріалах і виготовленні протягом 12 (дванадцяти) місяців після дати виставлення відповідного рахунку-фактури за відповідний Продукт клієнту («Гарантійний період»), усі умови згідно з положеннями та умовами цього договору.
 2. BT9 не гарантує, прямо чи неявно, що Продукт працюватиме безперебійно або без помилок. Такі переривання та/або помилки можуть призвести до та/або включати, серед іншого, будь-яке з наступного: (i) втрату зв’язку між різними компонентами Продукту через ослаблення сигналу або з будь-якої іншої причини; (ii) несправні Продукти, які не записуються; (iii) несправні продукти, які не передають дані або передають неповні дані; (iv) збій живлення; (v) втрата стільникового зв’язку на тривалий час; або (vi) помилка сервера хостингу.
 3. Крім того, BT9 не гарантує і не робить жодних заяв щодо результатів використання або бездіяльності свого клієнта щодо використання (i) Продукту, (ii) будь-якого з його компонентів, функцій або додатків, (iii) попереджень у режимі реального часу або (iv) інформації або даних, наданих Продуктом з точки зору правильності, точності, повноти, своєчасності вмісту, надійності або іншим чином. Використання Продукту здійснюється на власний ризик клієнта. Ні в якому разі BT9 не несе відповідальності за будь-які непрямі, випадкові, спеціальні або непрямі збитки, що виникають внаслідок або будь-яким чином пов'язані з Продуктом і його використанням (включаючи, без обмежень, збитки від продуктів, збитки за втрачену інформацію, втрачені заощадження, упущену вигоду або переривання бізнесу), навіть якщо BT9 був проінформований, знає, повинен бути або був обізнаний, про можливість таких збитків. Ні в якому разі BT9 не несе відповідальності за прямі збитки або іншим чином перевищує суми, фактично сплачені клієнтом щодо відповідного замовлення продукту. Щоб уникнути будь-яких сумнівів, клієнт бере на себе єдиний ризик і несе повну відповідальність за оцінку, аналіз і використання даних, наданих Продуктом, і BT9 в будь-якому випадку не несе відповідальності за будь-які втрати, пошкодження або травми, понесені клієнтом або будь-якою третьою стороною, будь то в договорі або в делікті, у зв'язку з використанням клієнтом даних, наданих Продуктом.
 4. Ця Гарантія не поширюється на будь-які збої та/або проблеми будь-якого роду та/або характеру щодо будь-якого Продукту (та/або будь-якого його компонента, що є наслідком: (i) ненормального використання чи неправильного використання через дії, бездіяльність, недбалість , помилка або нещасний випадок; (ii) втручання, зміна, зміна чи модифікація будь-якою стороною, крім BT9 (iii) неправильне поводження, зберігання, застосування, встановлення чи технічне обслуговування будь-якою особою та/або організацією, крім BT9; (iv) надмірна експлуатація умови; (v) незвичайні умови навколишнього середовища; (vi) випадкове чи навмисне пошкодження будь-якою особою, крім BT9; або (vii) форс-мажорні обставини.
 5. Без обмеження загального характеру вищезазначеного, виключне зобов’язання BT9 за цією Гарантією обмежується: (i) ремонтом та/або заміною будь-якого дефектного Продукту (та/або будь-якого його компонента), який, як було доведено, не відповідає цій Гарантії і які згодом повертаються клієнтом на підприємство BT9 протягом Гарантійного періоду (з передоплатою транспортних витрат); або (ii) відшкодувати клієнту ціну, сплачену за такий невідповідний Продукт (та/або будь-який його компонент), на виключний і абсолютний розсуд BT9.
 6. Ця Гарантія надається виключно на користь клієнта і не поширюється на будь-яку іншу особу та/або організацію, включаючи клієнтів клієнта та/або будь-якого кінцевого користувача Продукту.
 7. ЦЯ ГАРАНТІЯ Є ОБМЕЖЕНОЮ ГАРАНТІЄЮ, ЩО ЗАВЖДИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЄДИНОЮ ТА ВИКЛЮЧНОЮ ГАРАНТІЄЮ, НАДАНОЮ BT9 СТОСОВНО ПРОДУКТУ (ТА/АБО БУДЬ-ЯКОГО ЙОГО КОМПОНЕНТА). ЗА ВИНЯТКОМ ПРЯМО ЗАЯВЛЕНОГО В ЦІЙ ГАРАНТІЇ, BT9 НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ АБО НЕПРЯМИХ, ЩОДО ПРОДУКЦІЇ (ТА/АБО БУДЬ-ЯКИХ ЇХ КОМПОНЕНТІВ), ВКЛЮЧАЮЧИ, І БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ МЕТИ.
  РЕМОНТ, ЗАМІНА АБО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА ПРОДУКТИ (ТА/АБО БУДЬ-ЯКІ ЇХ КОМПОНЕНТИ) СПОСОБОМ, ВИКАЗАНИМ ВИЩЕ, БУДЕ ОЗНАЧАТИ ПОВНЕ ТА ОСТАТОЧНЕ ВИКОНАННЯ ВСІХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ BT9 ЩОДО НИХ.
 8. Дійсність, виконання та побудова цієї Гарантії регулюються та тлумачаться відповідно до законів Держави Ізраїль. Будь-які претензії чи суперечки щодо них мають бути передані до виключної юрисдикції компетентних судів Тель-Авіва, Ізраїль, за винятком будь-якої іншої юрисдикції
 9. Усі терміни, написані з великої літери, які використовуються в цій Гарантії, але не визначені іншим чином, мають відповідні значення, надані таким термінам в Угоді, до якої ця Гарантія є додатком.