Kariyer

Özel Yenilikçiler Ekibine Katılın

Soğuk zincirin daha iyi çaılşmasına yardımcı olarak atıkları azaltın, enerjiden tasarruf edin ve sizin ve ailenizin her gün tükettiği ürünleri daha güvenli hale getirin. Bozulabilir ürünlerin işlenmesindeki en zorlu sorunlardan bazılarını çözmeye yardımcı olan güçlü soğuk zincir IoT teknolojileri oluşturmaya katılın.

Kültürümüz

Kültürümüz herkese göre değildir. Her birimizin beklentisi:

  • çalışmalarından sorumlu olmak,
  • zamanlarını etkin bir şekilde kullanmak,
  • girişkenlik ve sebat göstermek için,
  • yüksek kaliteli iş üretmek,
  • taahhütleri yerine getirmek ve
  • güçlü bir iş ahlakı sergilemek.

Hepsinden önemlisi, her birimizin ne yaptıklarını düşünmesini ve ne yaptıklarını "sahiplenemsini" bekliyoruz.

Xsense şirket kültürü

İşgücümüz

Her işyeri dinamik bir sosyal ortamdır.  Sağlıklı olabilir ve sağlıklı kalabilir ya da sağlıksız olabilir ya da sağlıksız hale gelebilir.  Her bireyin sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaya katkıda bulunmasını bekliyoruz.  Bu, profesyonel bir şekilde çalışmayı, başkalarına zorbalık veya tacizden kaçınmayı, sizden farklı kişilerle çalışmayı kabul etmeyi, önyargıları evde bırakmayı ve başkalarının eylemleri uygun olmadığında sorunları çözmeye yardımcı olmak için şirketteki diğer kişilerle çalışmayı içerir.

Biz fırsat eşitliği sunan bir işvereniz.  Uzmanlığa, yetkinliğe ve profesyonelliğe (ve yukarıdaki paragraflarda listelediğimiz tüm bu özelliklere) saygı duyuyoruz. Biz çok çeşitli etnik, kültürel ve dini (ve dini olmayan) bağlantılardan oluşan çeşitli işgücüne sahibiz.

Açık Pozisyonlar